سخني با نمايند‌گان مجلس

جلال میرزایی نماینده دوره دهم مجلس

صرف نظر از موضع‌گيري سطحي چند نماينده که معمولا در بيشتر مجالس قانونگذاري دنيا هم به چشم مي‌خورد انتظار اين بود که هيات رئيسه مجلس عميق‌تر با موضوع صدور قطعنامه برخورد کند. اما بيانيه‌اي که مجلس در واکنش به قطعنامه شوراي حکام صادر کرد نشان داد که ميان اظهارات چند نماينده و موضعگيري کليت مجلس تفاوتي وجود ندارد. صدور قطعنامه شوراي حکام و به‌دنبال آن کاهش ارزش ريال نشان مي‌دهد که برخلاف تصور برخي، سياست خارجي و برجام از اقتصاد و معيشت مردم جدا نيست. بسياري از نمايندگان مجلس دهم که در آن دوره به ناحق به وکيل الدوله بودن متهم شدند متوجه اين اصل بديهي بودند که اقتصاد از سياست جدا و قابل تفکيک نيست از اين رو با درک موقعيتي که دولت روحاني در آن قرار داشت سعي مي‌کردند که با اجتناب از نقد و تخريب دولت به مشکلات دامن نزنند. پيرو همين دغدغه بود که از رويکرد و مواضع دولت در حوزه سياست خارجي حمايت مي‌کردند تا بتواند در مجامع بين‌المللي از منافع ملي حراست کند. در آن روزهاي حساس بسياري از نمايندگان امروز مجلس که آن وقت در قامت منتقد دولت فعاليت مي‌کردند با بروز کوچک‌ترين نوساني در قيمت ارز و سکه آن را بهانه‌اي براي حمله به دولت قرار داده و از اينکه به زعم آنان دولت به ظرفيت‌هاي داخلي توجه نمي‌کند سخن‌ها سرمي دادند و از مردم مي‌خواستند که اگر از انتخاب اشتباه خود برگردند مشکلات معيشتي و گراني‌ها را يکي پس از ديگري مرتفع مي‌شود، اما اکنون با گذشت بيش از دو سال از حضور آنان در مجلس يازدهم انتظار اين بود که در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات کشور و مطالعه گزارش‌هاي کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نيز تحليل رسانه‌ها و منتقدان به اين نتيجه مي‌رسيدند که مفروضات و برداشت‌ها بالاخص نبود رابطه ميان سياست خارجي با وضعيت اقتصادي کشور، چندان با واقعيت منطبق نبوده و سامانه نظريه‌ها، استراتژي و راه‌حال‌هاي کوتاه و درازمدت بايد دچار تغيير شود. با کمال تاسف نه تنها اين اتفاق نيفتاده است بلکه به جاي تامل در خصوص بازخورد برخي تصميم‌ها و اهتمام نسبت به اصلاح آنها بعضا به بيان مسائل و مشکلات اکتفا کرده‌اند و برخي از آنان نيز خط و نشان هم براي مقصران وضع موجود کشيده‌اند. با اين همه بازانديشي روي برخي مسائل اساسي که اخيرا رخ داده، بسيار حياتي به نظر مي‌رسد؛ بعد از تصويب قطعنامه شوراي حکام عليه کشورمان حداقل انتظار مي‌رفت که نمايندگان مجلس روي اين مساله اندکي تامل مي‌کردند که چرا اروپايي‌ها که پيش از اين منتقد رفتار دولت آمريکا بودند و از آنها مي‌خواستند که به برجام برگردند اينک با آمريکا براي اعمال فشار به ايران همراه شده و خود باني صدور قطعنامه عليه ايران شده‌اند؟ جا داشت نمايندگان مجلس از مسئولان مربوطه بپرسند که چرا قطعنامه عليه ما در شوراي حکام ارائه و به اين سهولت تصويب شده است؟ و البته با نگاهي معطوف به منافع ملي بينديشند که چه راه يا راهکارهاي کم هزينه‌تري وجود دارند که مي‌توان با اتکا و انتخاب آنها از منافع ملي و معيشت مردم صيانت کرد. صرف نظر از موضع‌گيري سطحي چند نماينده که معمولا در بيشتر مجالس قانونگذاري دنيا هم به چشم مي‌خورد انتظار اين بود که هيات رئيسه مجلس عميق‌تر با اين موضوع برخورد کند. اما بيانيه‌اي که مجلس در واکنش به قطعنامه شوراي حکام صادر کرد نشان داد که ميان اظهارات چند نماينده و موضع‌گيري کليت مجلس تفاوتي وجود ندارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه