د‌فاع کلامی د‌ولت از مستاجران

سخنگوي دولت به مناسبت نخستين سالگرد انتخابات 28 خرداد 1400 اظهار کرد: وضعيت شروع به کار دولت سيزدهم، وضعيتي بود که مردم خيلي از شرايط موجود راضي نبودند. براي مثال تورم شهريور ماه قريب به 60 درصد بود که اين ميزان در 70 سال اخير بي‌سابقه بود. علي بهادري جهرمي گفت: برخي مواقع يک سال يا چند ماه تورم زياد و با سرعت کنترل مي‌شود اما قريب به 4سال تورم بالاي 30 تا 40 درصد داشتيم و مستمر به مردم فشار وارد شد. همزمان با اين تورم، دهه 90 به دهه از دست رفته تبديل شد و رشد اقتصادي ميانگين دهه 90 چيزي نزديک به صفر است. همچنين فاصله طبقاتي افزايش پيدا کرد. يعني هم فقر را داشتيم و هم تبعيض را. وي افزود: شهريور ماه وضعيت سلامت عمومي به‌گونه‌اي بود که در کرونا بالاي 700 نفر در روز فوتي داشتيم. اينها عواملي بود که دست‌به‌دست هم مي‌داد که مردم خسته باشند. يک بخش جدي از پشت کردن بخشي از مردم به صندوق‌ها همين خستگي مردم بود. مردم مي‌پرسيدند آيا دولت اصلاً کاري مي‌کند؟ اگر پاي صندوق برويم فايده‌اي دارد؟ فضايي که مردم با تعطيلي و بي‌دولتي مواجه بودند مقارن با شروع کار دولت جديد شد، در حوزه سياست خارجي هم همه اميدها با بخشي پيوند داده شده بود که همان بخش نتيجه نداده بود و آينده روشن متصور نبود. بهادري‌جهرمي اظهار کرد: اين دولت هر اقدامي بخواهد انجام دهد با مردم در ميان مي‌گذارد و صادقانه با مردم صحبت مي‌کند و پنهان‌کاري در دولت قابل تصور نيست. سخنگوي دولت درباره اينکه مردم چه اندازه براي تحقق درمان و اصلاح اقتصادي صبر کنند، اظهار کرد: من نمي‌توانم زماني اعلام کنم. لازمه عبور از اين مسير اين است که متأسفانه بايد صبر و همکاري و همراهي کرد و اين مسير فقط با تحمل سپري خواهد شد. در درمان کرونا اگر صبر و تحمل نبود، امروز شيريني آمار صفر نفر فوتي حاصل نمي‌شد. اگر همراهي و صبر نباشد نتيجه به دست نخواهد آمد. شعار اين دولت جان مردم و نان مردم بود. مردم ديدند که اولويت جان مردم از سوي دولت محقق شد. وي بيان کرد: دولت بايد بفهمد و بداند با بالا زدن آستين خود به وسط ميدان مشکلات بيايند. آقاي رئيسي در اوج نارضايتي به اصفهان رفتند. مردم هم حضور دولت و توجه به حرف‌ها را مي‌بينند و مي‌شنوند و عيني‌تر تصميم مي‌گيرند. سخنگوي دولت درباره تعهد تأمين سالانه يک ميليون مسکن توسط دولت سيزدهم و وضعيت اجاره‌بها در کشور يادآور شد: در بازه زماني سال 98 رشد و جهش نرخ و قيمت مسکن را شاهد بوديم که افزايش آن منجر به نرخ اجاره‌بها نيز مي‌شد و اين افزايش با شيوع کرونا هم مصادف شد و ستاد کرونا نيز مجبور بود با شيوه‌نامه‌اي اجاره‌بها را کنترل کند، الآن که بحران کرونا کنار رفته است، حالا فنر فشرده شده اجاره‌بها مي‌خواهد خود را رها کند. طبيعتا دولت امروز فعال است تا فنر اجاره‌بها را کنترل کند، از روش‌هاي مختلفي هم سعي در کنترل شرايط داشت و با هماهنگي سران قوا و نمايندگان مجلس سعي در تعديل شرايط دارد. بهادري جهرمي درباره اينکه اين تصميم‌گيري‌ها ممکن است تبعات امنيتي داشته باشد تصريح کرد: وقتي ما با جهش قيمت مسکن در گذشته مواجه شديم و وقتي افزايش قيمت سالانه را داشتيم، طبيعتا مالکان علاقه‌مند به افزايش اجاره‌بها هستند اما دولت طرف مستأجران است و تکليف خود را مشخص کرده است. اساسا عدالت‌محوري اين دولت ايجاب مي‌کند هميشه سمت طبقه ضعيف‌تر جامعه بايستد. بهادري‌جهرمي با بيان اينکه در مورد ماليات بر خانه‌هاي خالي در حال حاضر برگه مالياتي هم فرستاده مي‌شود، گفت: براي 500 هزار واحد خانه خالي پس از شناسايي وزارت راه برگه مالياتي صادر شده است و تشديد سخت گيري براي پرداخت ماليات‌ها مطابق قانون در نظر گرفته شده است. سخنگوي دولت در رابطه با علت استعفاي عبدالملکي و حاشيه‌هاي آن تصريح کرد: ايشان استعفا کرده و دليل استعفا را از خود ايشان بپرسيد. من واقعا از ايشان نپرسيدم دليل استعفاي‌شان چه بود. مي‌توانم تحليل‌هايي بکنم اما گزاره اول شما (اينکه تاوان مبارزه با فساد را داده و استعفا کرده) قطعا دليل آن نيست. شعار اين دولت مبارزه با فساد است و هر که با فساد مبارزه کند جايزه مي‌گيرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه