يک تير دولت به دو نشان

قاضي‌زاده هاشمي مطرح کرد

يک تير دولت به دو نشان

نامزد سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با اشاره به تلاش تيم اقتصادي دولت براي ساماندهي وضعيت موجود يارانه‌ها گفت: دولت با اجراي اين طرح تلاش دارد تا با يک تير دو نشان بزند؛ هم مسأله هدررفت ارز دولتي را اصلاح کند و هم از جامعه کم‌برخوردارتر حمايت ويژه‌اي داشته باشد. سيد اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي در پاسخ به اين سؤال که شما به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري برنامه‌اي براي ساماندهي به وضعيت يارانه‌ها داشتيد و اکنون که اين طرح در دولت اجرا شده است برآيند آن را چگونه مي‌بينيد؟ گفت: پرداخت ارز معروف به 4200 توماني ديگر به شکل سابق امکان اجراي عملي نداشت و اين موضوع ربطي به داشتن يا نداشتن ارز ندارد. وي با بيان اينکه ايران در يک جزيره مستقل و با فاصله زياد از کشورها قرار ندارد، افزود: به عنوان مثال از يک طرف در حوزه دارو يک خدماتي را به مردم مي‌داديم، اما از طرف ديگر لنج لنج اين داروها از کشور خارج مي‌شد و مردم ما به درستي خدمات را دريافت نمي‌کردند. نامزد سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با اشاره به تلاش تيم اقتصادي دولت براي ساماندهي وضعيت موجود يارانه‌ها ادامه داد: اکنون که دولت به يک مدل اجرايي در اين حوزه رسيده است، اميدوارم با تلاش و هماهنگي همه دستگاه‌هاي مسئول و با همکاري همه مردم ان‌شاا... اين طرح به يک نتيجه خوب برسد و مردم شيريني آن را يچشند نه تلخي‌اش را. رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران با تأکيد بر اين موضوع که نيت دولت در هدفمند کردن و ساماندهي يارانه‌ها اين است که اقشار مختلف مردم به خصوص قشر کم‌درآمدتر مورد حمايت قرار بگيرند، اظهار کرد: به نظرم دولت با اجراي اين طرح تلاش دارد تا با يک تير دو نشان بزند؛ يعني هم مسأله هدررفت بيت المال در موضوع ارز دولتي را اصلاح کند و هم مي‌خواهد از جامعه کم‌برخوردارتر حمايت ويژه‌تري داشته باشد. قاضي‌زاده هاشمي شرط موفق شدن اين طرح را همکاري بين حوزه توليد، واردات و توزيع کالا و بازار ذکر کرد و افزود: قطعا دولت اگر بهترين برنامه‌ها را هم در اين زمينه داشته باشد به تنهايي نمي‌تواند موفق شود و بايد يک همت و عزم عمومي شکل بگيرد همراه با نظارت دقيق و قوي تا اينکه بتواند اين طرح را به نتايج مطلوب برساند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه