بیماری سالک

محمدرضا صالحی متخصص عفونی

سالک نوعی بیماری انگلی است که در اکثر موارد باعث بیماری پوستی می‌شود. در گذشته تعداد روستا‌های کشور بیشتر بود و حشرات بیشتری در اطراف انسان بودند و بیماری سالک بیشتر دیده می‌شد. در حال حاضر با توجه به گسترش زندگی شهری و بهبود وضعیت بهداشت کمتر بیماری سالک مشاهده می‌شد. ناقل اصلی این بیماری پشه خاکی است که انواع مختلفی دارد به‌طوری‌که پشه پس از گزش انگل را به بدن انسان منتقل می‌کند. جای گزش پشه مانند جوش است و جوش کم‌کم دچار قرمزی می‌شود و نهایتا پوسته‌ریزی صورت می‌گیرد و زخم ایجاد می‌شود. اکثر زخم‌های کوچک خودبه‌خود بهبود پیدا می‌کند اگر زخم بزرگ باشد باید درمان‌های لازم صورت بگیرد. در جا‌هایی‌که حشرات هستند باید از کرم‌های ضدگزش حشره استفاده کرد. در مکان‌هایی که پشه خاکی وجود دارد بهتر است سم‌پاشی انجام شود. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه