دو برداشت از رفتار مجلس در قبال وزرا

اشرف بروجردی فعال سیاسی اصلاح‌طلب

روابط میان دولت و مجلس و رویکرد مجلس در قبال دولت و وزرا را از دو زوایه می‌توان نگاه و به بحث نشست. نخست اینکه با توجه به شرایط معیشتی مردم و برخی عملکردهای ناموفق وزرای اقتصادی دولت این برخوردها و رفتن به سمت استیضاح از سوی نمایندگان می‌تواند یک نوع سوپاپ اطمینان باشد که مردم آرامش بگیرند و فکر کنند که عده‌ای در مجلس به فکر آنها هستند و در مدیریت کشورحضور دارند. لذا می‌توان اینگونه برداشت کرد که این نوع تعاملات و موضع‌گیری که مجلس علیه دولت دارد چندان واقعی نیست. این می‌تواند صرفا یک رویکرد و انگاره باشد که ما فکر کنیم که شرایطی را تجربه می‌کنیم که مجلس و دولت هماهنگ و همسو هستند و نشانه‌های بسیاری در زمینه تعاملاتی که بین این دو قوه وجود دارد موجود است. اما در عمل می‌بینیم که سر و صدایی بلند می‌شود که مجلس اظهار می‌کند دولت ناتوان است و به سمت استیضاح وزرا می‌رود. مجلس می‌خواهد به نحوی رضایت و حمایت مردم را با این نوع رویکرد که ماهم پشت شما هستیم به‌دست آورد. وجه دیگر نیز این است که واقعا میان مجلس و دولت اختلاف نظر وجود دارد که باید دید سرچشمه این اختلاف از کجاست. به نظر می‌رسد سرچشمه این اختلافات ناشی از ناکارآمدی مدیران اجرایی است که تجربه کافی نداشتند و امروز در مناصبی قرار گرفتند که بدون لحاظ کردن و برخورداری از تجربه کاری متصدی تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلفی شدند که بر جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد که همین باعث شده جامعه نتواند تغییر و تحولی را شاهد باشد. از جمله خود نمایندگان نیز همین رویکرد را پیدا کردند که با مردم همراهی کنند. لذا سعی می‌کنند که آن مساله را بازتاب داده و بازگو کنند و به سمت و سویی بروند که در ازای این اعتراضات، سوالات و تعاملات با قوه مجریه امتیاز یا پوئنی دریافت کنند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که شکل اول بیشتر مفهوم و معنا دارد، چرا که ما دولت و مجلس را از یک نوع مدل می‌بینیم و چندان تفاوتی ندارند. در آینده هم قاعدتا اگر قرار است که تحولی در جامعه رخ دهد این تحول باید به کارگیری ظرفیت‌‌هایی باشد که خارج از دولت و مجلس است و نیروهای کارآمد بیرون از این دو نهاد می‌توانند این تصمیمات را بگیرند اما صدایشان به جایی نمی‌رسد و شنونده ندارند. در نتیجه هر چقدر هم تلاش کنند که به دولت و مجلس تفهیم کنند که اگر قرار است تحولی را شاهد باشیم باید تغییراتی از این دست در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و تعامل با مردم به کار گرفته شود، این رویه را باید شاهد باشیم تا اینکه بتوانیم در آینده تحولی را مشاهده کنیم و جامعه به سمت آن تحول و تغییرات حرکت کند. موفقیت دولت می‌تواند موفقیت نظام باشد و عدم تواناییش می‌تواند فاصله‌ای را میان حاکمیت و ملت به وجود آورد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه