رشد ۴۰. ۵درصدی نقدینگی؟!

آرمان ملی: بانک مرکزی در گزارشی که در خصوص نماگرهای اقتصادی در سه ماهه دوم سال منتشر کرده میزان رشد نقدینگی را در این بازه زمانی 4067 هزار میلیارد تومان عنوان کرده که این میزان در شهریور ماه رشد 40. 5 درصدی را در مقایسه با ماه‌های دیگر تجربه کرده است در واقع این میزان رشد نقدینگی در حالی رقم خورده که دولت بارها اعلام کرده از ابتدای فعالیت خود با عدم استقراض  از بانک مرکزی باعث کاهش نقدینگی و کنترل تورم شده که این رشد نشان می‌دهد اگرچه دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده اما استفاده از منابع بانک‌ها نیز اثر مشابه را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. بر اساس این گزارش،  بانک مرکزی در گزارش نماگرهای سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ میزان نقدینگی در ابتدای فصل را ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان و در ابتدای سال ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی رشد نقدینگی نسبت به اسفند سال گذشته ۱۷ درصد گزارش شده است. همچنین این بانک میزان پایه پولی را ۵۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این عدد رشدی ۳۹. ۵ درصدی را در مقایسه با شهریور سال قبل نشان می‌دهد. حجم پول گزارش شده در شهریور ماه ۸۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵. ۹ درصد و نسبت به اسفند سال قبل ۱۸. ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۱. ۳ درصد در مقایسه به شهریور سال قبل و ۱. ۱-  درصد نسبت به اسفند گذشته رشد داشته است. مجموع سپرده‌های دیداری در این مدت ۷۴۳ هزار میلیارد تومان و مجموع سپرده‌های غیردیداری یا شبه پول ۳ هزار و ۲۵۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده که به ترتیب ۳۷. ۵ و ۴۱. ۶ درصد در مقایسه با شهریور گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش کل سپرده‌های بخش غیردولتی در شهریور امسال ۳ هزار و ۹۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰. ۹ درصد رشد داشته است. 
 رشد اقتصادی تابستان یک درصد شد
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در سه ماهه دوم امسال میزان رشد اقتصادی به یک درصد رسید که این رشد بدون احتساب نفت تنها ۰. ۵ درصد محاسبه شده است. در بین زیربخش‌های اقتصادی در مدت مورد اشاره تنها نفت و خدمات مثبت بوده و بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و ساختمان رشد منفی داشته‌اند. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، رشد بخش نفت در سه ماهه دوم سال ۷. ۴ درصد گزارش شده در حالی که رشد این بخش در سه ماهه نخست سال ۲۳. ۳ درصد بوده است. در سه ماهه دوم سال رشد منفی بخش کشاورزی ادامه یافته و عدد ۱. ۹-  درصد را ثبت کرده است. رشد بخش کشاورزی در سه ماهه نخست سال ۲. ۲-  درصد بوده است. بخش صنعت و معدن که در سه ماهه نخست سا رشد مثبتی داشته در سه ماهه دوم تولید ناخالص داخلی منفی برجای گذاشته است. گروه صنایع و معادن که ۱. ۹ درصد رشد مثبت در سه ماهه اول داشته در سه ماهه دوم رشد ۵. ۳-  درصدی را به کارنامه خود اضافه کرده است. بخش ساختمان اما بیش از سایر گروه‌ها رشد منفی را تجربه کرده است. به طوری که پس از رشد منفی ۱۲. ۳ درصدی در سه ماهه اول این بار در سه ماهه دوم ۲۰. ۹ درصد رشد منفی داشته است. بخش خدمات به عنوان دومین حوزه مثبت نیز ۴. ۲ درصد رشد داشته که البته این رشد در سه ماهه اول امسال ۷.۳ درصد بوده است. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه