شکست اجماع‌سازی علیه ایران

حسن هانی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل

هفدهمیــن کنفــرانس امنیتــی منـطقــه‌ای موســوم بــه «گفت‌وگوهای 2021»در حالی در منامه پایتخت بحرین «استان چهاردهم ایران» برگزار شد که نقش هژمونی آمریکا در غرب آسیا رو به افول قرار دارد. فرار آمریکا از افغانستان، بن‌بست سیاست‌های آمریکا در عراق و ناکامی این کشور در سرنگونی دولت سوریه نشان می‌دهد که ظرفیت آمریکا برای تغییر شطرنج ژئوپلیتیک منطقه به‌ شدت کاهش یافته است. حضور «لوید استین» وزیر دفاع آمریکا در منامه به خوبی نشان داد که آمریکا در جهان با یک چالش عمیق و یک ناکامی کم‌سابقه در اجماع‌سازی علیه ایران و محور مقاومت مواجه است. اتهام‌زنی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس منامه و تکرار ترجیع‌بند ملال‌آور تهدیدهای امنیتی ایران علیه هم‌پیمانان منطقه‌ای آمریکا دیگر جایی در ادبیات سیاسی جهان ندارد. از سوی دیگر بحرین به عنوان یک جزیره کوچک با ساختار دموگرافی ناهمگون که 80 درصد جمعیت آن را ایرانیان تشکیل می‌دهند نمی‌تواند یک هم‌پیمان جدی، قدرتمند و پایدار برای آمریکا تلقی شود. حضور مقامات بلندپایه آمریکا در کنفرانس منامه از جمله وزیر دفاع از ورشکستگی سیاسی آمریکا در جهان و پایان نقش منطقه‌ای این کشور حکایت دارد. بسیاری از هم‌پیمانان سنتی آمریکا در جهان از جمله اغلب کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به سیاست‌های اشتباه‌آمیز آمریکا و سردرگمی قطب‌نمای حرکت سیاسی و نظامی آمریکا در غرب آسیا و جهان ناامید شده‌اند. منامه پایتخت بحرین به دلیل حجم سیاسی و جغرافیایی کوچک خود نمی‌تواند تکیه‌گاه قابل اطمینانی برای آمریکا تلقی شود زیرا حاکمیت یک اقلیت 20 درصدی بر جمعیت مخالف 80 درصدی بحرین دورنمای شکنند‌ه‌ای برای این کشور کم‌حجم ترسیم کرده است. توقف فعالیت‌های توسعه و عمران و درگیری‌های خونین ملت و حاکمیت در بحرین که از 11 سال پیش تاکنون ادامه دارد، نشان می‌دهد که آینده پایداری برای این جزیره ایرانی پیش‌بینی نمی‌شود.  آل خلیفه که در قرن‌های گذشته به شغل راهزنی دریایی در خلیج فارس مشغول بودند به تدریج از جزیره العرب به جزیره ایرانی بحرین انتقال داده شدند. زیرا بریتانیا از همان زمان درصدد جداسازی بحرین از پیکره ایران بود. اکنون کنفرانس امنیتی موسوم به گفت‌وگوهای 2021 در منامه در حالی به پایان رسید که هیچگونه خروجی سیاسی و امنیتی مشخصی به‌جز تکرار ترجیع‌بندی تهدیدات امنیتی ایران به همراه نداشته است. این امر نشان می‌دهد که سایه دلهره‌آور ایران هموار بر روح و روان دولتمردان آمریکا و حکام خلیج فارس غلبه دارد، زیرا افزایش قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران در دریا، زمین و هوا خواب را از چشمان مقامات آمریکا و شیوخ خلیج فارس ربوده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه