مساله زاینده‌رود و نگاه سیاستمداران

محمد تقی فاضل میبدی استاد حوزه و دانشگاه

برخی از صاحب نظران  از بنیان تمدن نوین اسلامی دم می زنند. تمدن اسلامی در برهه‌ای از زمان (قرن چهارم و پنجم هجری)ظهور کرد و‌ پس از یکی دوقرن با حضور برخی مدعیان افول نمود. ایران دارای تمدن هفت هزارساله است. سه هزارسال آن تاریخ مدون دارد. گات‌ها و ‌سروده‌های زرتشت قدمت سه هزارو پانصد ساله دارد. حدود نیم قرن است که ما در حال نابودکردن و زوال این تمدن کهن هستیم. چرا نیم قرن ؟ برای این که در این مدت پایه‌های این تمدن ریزش کرده و از درون پوک می‌شود؛ یعنی خشکاندن آب‌های زیر زمینی و قنات‌هایی که از مظاهر باشکوه این تمدن تاریخی بود. رودهایی که خشکاندیم، از آن مهمتر، رودخانه زاینده رود، رگ‌های حیاتی این تمدن بود. اگر زاینده رود نبود، بناها و مساجد و میادین مجلل تاریخی در اصفهان بنا نمی‌شد و چشم جهانیان و جهانگردان را به خود جذب نمی‌کرد. چرا مسئولان به آن اندازه که به مظاهر عنایت شد، به مدیریت آب و چشمه سارها و قنات‌ها توجه لازم مبذول نداشتند وکسی برای حفظ این ماده حیاتی اهتمام نورزید. در ادبیات سیاسی و اجتماعی ما شعار مرگ بر این و آن از مفهوم سازی الگوی مصرف، به‌ویژه مصرف آب، مهمتر بود. دولتمردان به آن مقدار که برای برخی کارهای برون مرزی وقت گذاشتند و هزینه کردند، برای اصلی‌ترین جریان حیاتی کشورچندان اعتنایی نداشتند. از دوران پیش از انقلاب تاکنون غالب کارشناسان داخل و خارج برای کاهش و کاستی آب سفره‌های زیر زمینی و زیان حفرهای بی‌رویه چاه هشدار داده بودند. تالاب گاو خونی و زاینده‌رود و دریاچه ارومیه و تالاب‌های خوزستان وحفظ کشاورزی مردم کم از مسئله دیگر جاها نداشت. اعتراضی که در کف تفتیده زاینده رود صورت گرفت، ممکن است در آن جا پایان نیابد. اگر تدبیر جدی صورت نگیرد، با بحران بزرگتری مواجه خواهیم بود. اگر دقیق مدیریت نکنیم مساله آب ما را با بحرا‌ن‌های بزرگتری مواجه خواهد کرد. تا دیرنشده بیاییم دست از برخی رویکردها و شعارها برداریم و تمام هم و غم خود را در جهت نجات مردم ایران به کار بریم. دولت محترم در نطق‌های انتخاباتی وعده‌های نوید بخشی داد. حل معضل آب، تورم و‌گرانی، بلوکه شدن ارزهای زیادی در برخی بانک‌های خارج، از هم جدا نیست. تا سیاست خارجی ما با تیغ تجدیدنظر، جراحی نگردد، نه تنها بحران آب که هیچ بحرانی درست حل نخواهد شد. امید است مذاکره پیش‌رو طوری در چرخه دیپلماسی قرار گیرد، که سایه شوم تحریم‌ها از سر این مردم کنار برود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه