کوروش جان آسوده بخواب که ضرغامی بیداره!

پروانه ایزدخواست

وزیر میراث فرهنگی گفته قوانین حفظ حریم پاسارگاد باید تغییرکند تا کشاورزان بتوانند چاه بزنند!  

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه