تصمیمی برای مصرف مازوت نگرفتیم

درپی انتشار اخباری مبنی بر ارسال حداکثری سوخت مایع به نیروگاه‌ها با اولویت منطقه شمال شرق، استفاده حداکثری از نفت کوره در نیروگاه‌ها و مدیریت تأمین گاز، نگرانی‌ها بابت استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها طی زمستان افزایش یافته است. معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران می‌گوید: تاکنون هیچ مکاتبه‌ای با ما نشده یا تصمیمی دال بر احتمال مصرف مازوت در نیروگاه‌های استان تهران طی زمستان گرفته نشده است. زهره عبادتی اظهارکرد: در حال حاضر مخازن مازوت این نیروگاه توسط اداره‌ کل محیط زیست استان تهران ‌پلمب است و تاکنون هیچ مکاتبه‌ با ما نشده یا تصمیمی دال بر احتمال مصرف مازوت در این نیروگاه طی زمستان گرفته نشده است. نیروگاه‌های استان تهران معمولا در فصل تابستان گاز مصرف می‌کنند و در زمستان نیز اگر با کمبود گاز مواجه شوند، گازوئیل می‌سوزانند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه