لزوم استقرار پلیس در مراکز واکسیناسیون

وزیر بهداشت، درمــان و آموزش پزشکی با توجــه به واکسیناسیون گروه‌های هدف در سطـح کشور، در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی، بر لزوم استقرار نیرو‌های انتظامی در مراکز واکسیناسیون تجمعی استان تهران به منطور کنترل نظم، تاکید کرد. سعید نمکی، با توجه به واکسیناسیون گروه‌های هدف در سطح کشور، در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم استقرار نیرو‌های انتظامی در مراکز واکسیناسیون تجمعی استان تهران به منطور کنترل نظم، تاکید کرد. وی در این نامه آورده است: با عنایت به اینکه در حال حاضر واکسیناسیون گروه‌های هدف به سرعــت در حال انجام است، لذا خواهشمنــد است دستور فرمایید، به منطور کنترل نظم در مراکز واکسیناسیون تجمعی در سطح استان تهران، حداقل ۳ نفر از همکاران محترم آن نیرو در هر مرکز واکسیناسیون مستقر و همکاری لازم را در جهت برقراری نظم معمول نمایند. از دستور مساعدی که در این زمینه صادر می‌فرمایید، سپاسگزاری می‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه