قرار گرفتن ذیل بند هفتم یعنی چه؟

رضا نصری تحلیلگر مسائل بین الملل

قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی شورای امنیت کشور شما را رسماً «تهدیدی برای صلح و امنیت جهان» تشخیص داده است و همه دولت‌های عضو سازمان ملل را ملزم به اجرای تمام تمهیدات قهریه‌ای می‌دارد که علیه شما به تصویب رسانده است. به مورد عراق از ۱۹۹۰ تاکنون نگاه کنید! قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی خروج پرونده کشور از شورای امنیت تابع تشخیص و «حق وتو»ی آمریکا و دولت‌های متخاصم می‌شود که گاه تا چند دهه به عادی‌سازی وضعیت کشور شما رضایت نمی‌دهند. قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی آغاز یک فرایند تصاعدیِ تشدید فشار که می‌تواند به اقدام نظامی ختم‌ شود؛ آن هم زیر چتر حمایت حقوق بین‌الملل، سازمان ملل و افکار عمومی. حال، در برجام، نه تنها کشور از ذیل فصل هفتم خارج شد بلکه تاریخ دقیق ختم پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت نیز پیشاپیش تعیین شد! یعنی برخلاف تمام موارد مشابه، دیگر آمریکا و دولت‌های متخاصم نمی‌توانند با اعمال «حق وتو» مانع خروج پرونده از شورای امنیت شوند. عده‌ای دوست دارند با اشاره به آسیب‌های ناشی از تروریسم اقتصادی و تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه دولت ترامپ این دستاورد بزرگ دولت روحانی و شاهکار دیپلماتیک آقایان ظریف، عراقچی، تخت‌روانچی و سایر دیپلمات‌های متخصص و متعهد کشور را در پیش چشم مردم تقلیل دهند. باید در دام این بازی‌های جناحی افتاد؛ و از آن مهم‌تر نباید اجازه داد ترویج این تحلیل‌های مغرضانه سیاسی باعث شود در دولت بعدی تبعات درگیری مجدد با شورای امنیت دست کم گرفته شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه