آزمون‌ و خطاهایی که موج چهارم را ساخت

ادامه از صفحه یک
 7- موضوع واکسیناسیون علیه ویروس کرونا از حدود دو ماه پیش در کشورهای مختلف آغاز شده است. موضع مسئولان کشور ما در رابطه با این موضوع آنقدر منفعل  و ضعیف بوده که نسبت افراد دریافت کننده واکسن در کشورمان در مقایسه با حتی کشورهای همسایه‌، موجب شرمساری است. جالب‌تر اینکه اخیراً توسط رئیس محترم دولت‌، واردات واکسن توسط بخش خصوصی مطرح شده که در رابطه با پذیرش مسئولیت سلامت جامعه توسط دولت به‌عنوان یکی از متغیرهای حکمرانی خوب‌، موجب حیرت و در عین حال تاسف است. اما چه باید کرد؟اول اینکه‌‌، ستاد ملی مبارزه با کرونا در وضعیت بحرانی کنونی در سیاست‌های مرتبط با مسئولیت خود به یک وحدت منطقی و کارشناسانه برسند و تصمیمات اتخاذ شده، نه توسط رئیس جمهور یا وزیر بهداشت و وزیر کشور، بلکه به‌وسیله سخنگوی ستاد اعلام شود و کل کشور اعم از مردم و مسئولان پایبند آن باشند. دومین دوم، در شهرهای قرمز، محدودیت‌های متناسب با نظر کارشناسان ذی‌ربط ایجاد و حمایت‌های اقتصادی لازم با حفظ حرمت نیازمندان از طبقات فرودست جامعه عملیاتی گردد. نکته سوم، در آستانه ماه مبارک رمضان هر‌گونه مراسم جمعی و خارج از منازل ممنوع شود.  نکته چهارم، تمامی امکانات و توانمندی‌های کشور برای تامین واکسن مورد نیاز اعم از خارجی و داخلی مطمئن‌، بسیج و در حداقل زمان واکسیناسیون بر اساس اولویت‌های اعلام شده عملیاتی شود. پنجم اینکه، مسئولان ذی‌ربط با مردم صادق باشند و در صورتی که به‌هر دلیل‌، قادر به انجام مسئولیت خود نیستند متواضعانه از مردم عذرخواهی کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه