آزمون‌ و خطاهایی که موج چهارم را ساخت

محمد زاهدی اصل استاد دانشگاه علامه طباطبایی

در گزارشات برنامه توسعه سازمان ملل‌، حکمرانی خوب به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه معرفی شده، چرا‌که سایر شاخص‌ها‌، مستقیم و غیرمستقیم با این موضوع در ارتباط است. مسئولیت حکومت در حراست از جان و حقوق شهروندان و ارتقاء احساس امنیت آنها به ویژه در بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه است، ولی عملکرد مسئولان‌، به خصوص در طی دو سال اخیر‌، حاکی از کم توجهی و عدم پایبندی عملی به چنین وظیفه انسانی و قانونی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود: ۱- به‌رغم اینکه در اوایل بهمن ماه 98، ورود ویروس کرونا از چین به کشورمان مسجل شده بود، ولی به دلایل مختلف و بیشتر سیاسی‌، از اعلام خطرات آن و هشدار به مردم با هدف پیشگیری حداکثری از شیوع آن‌، اجتناب شد و فردای روز انتخابات دوره یازدهم مجلس‌، میزبانی مهمان ناخوانده رسماً اعلام شد. 2- در اواخر اسفند ۱۳۹۸ و افتتاح بخشی از آزادراه تهران- شمال‌، مواضع اعلام شده توسط رئیس‌جمهور در این مراسم‌، زمینه‌ساز سفرهای متراکم مردم به‌ویژه به شهرهای شمالی گردید که پیامد آن‌، اولین پیک کرونا بود در فروردین ۱۳۹۹ بهای آن را مردم پرداخت کردند. 3- به‌رغم تاکید دلسوزان جامعه بر قطع سفرهای خارجی به‌ویژه پرواز های بین ایران و چین در اوایل سال ۱۳۹۹ و تکرار این خطا تا چند روزپیش (در رابطه با برقراری پروازهای بین ایران و ترکیه) که به گسترش و همه‌گیری ویروس نوع جدید جهش یافته منجر شد به‌نحوی که در هفته جاری طبق اعلام مسئولان بهشت زهرا‌، مرگ و‌میر در تهران به سه برابر و تعداد مبتلایان روزانه به بیش از ۲۰ هزار نفر افزایش یافته است در حالی که تعداد قابل توجهی از مبتلایان‌، به دلایل مختلف بیماری خود را کتمان می‌کنند. 4- بازی با رنگ‌ها و عدم پایبندی به آن در عمل‌، از یک طرف به سهل انگاری مردم توأم با بی‌اعتمادی آنها افزوده است و به اعتقاد مردم‌، اخذ جرایم تردد‌های شبانه و بین‌شهری ، بیش از سلامت مردم برای مسئولان اهمیت دارد. 5- کارشناسان دلسوخته از ابتدای هم گیری ویروس کرونا، پیشنهاد حمایت از کسبه جز و کارگران روزمزد را به صورت اصولی و آبرومندانه و نه به شیوه های نادرست، ارائه کردند که دغدغه معیشت را برای فرودستان جامعه به حداقل برساند، اما آن‌گونه که باید مورد توجه قرار گیرد و از تلاش‌های روزانه نان آوران خانواده‌ها کم کند، عملیاتی نشد. 6- چنان‌چه به دفعات مطرح شده که استرس و نگرانی مستمر در زندگی بر بخش‌های محروم جامعه‌، قدرت دفاعی آنها را در مقابله با ویروس کرونا کاهش می‌دهد که تورم لجام گسیخته در چهار سال اخیر که به اعتقاد صاحبنظران دلسوز اقتصادی‌، ریشه در تدابیر کمتر کارشناسی شده و بعضاً ضعف مدیریت‌های مسئولان ذی‌ربط دارد به‌نحوی که ارزش پول ملی در دولت حاضر، ۸۰۰ درصد کاهش یافته است و نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید مردم همراه بابی اعتمادی آنها به مسئولان بوده است...
ادامه صفحه 6

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه