130کشور یک دوز واکسن کرونا هم دریافت نکرده‌اند

دبير کل سازمان ملل متحد در برهه حساس همه‌گيري ويروس کرونا از انحصاري بودن واکسن کرونا براي معدودي از کشورهاي برخوردار جهان انتقاد کرد. دبير کل سازمان ملل متحد بعد از ظهر چهارشنبه به وقت تهران از برخي کشورهاي جهان به دليل استفاده انحصاري از واکسن کرونا در اين برهه حياتي انتقاد کرد. آنتونيو گوترش دبير کل سازمان ملل متحد در اين خصوص گفت‌: «75 درصد کل واکسن‌هاي کرونا تنها در اختيار 10 کشور در جهان است و بيش از 130 کشور حتي يک دوز هم دريافت نکرده‌اند.» دبير کل سازمان ملل متحد همچنين خواهان يک برنامه جهاني براي واکسيناسيون کرونا شد. اين در حالي است که بعد از گذشت بيش از يک‌سال مبارزه سخت با ويروس کرونا در جهان، در ماه‌هاي اخير سويه گونه انگليسي اين ويروس به نگراني جديد جامعه جهاني تبديل شده و انتظار مي‌رود تا پيش از بهار به گونه غالب در آمريکا و اروپا بدل شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه