نتایج جستجو : بیمارستان های چین

  • در میانه هشدار کارشناسان نسبت به کمبود خدمات مامایی به دلیل کاهش تقاضا ،روزنامه «دیلی اکونومیک نیوز» چین گزارش داد که بسیاری از بیمارستانهای چین ارائه خدمات زایمان را در سال جاری متوقف کرده اند.

۱

پربازدیدترین

آخرین اخبار