• شماره 643 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
تیتر خبرهای این صفحه
آنلاین اینستاگرام تلگرام

از سازندگی‌تا مقاومت

سرداران دیار کرمان

تمدن بزرگ ايران همواره در خطه‌هاي مختلف خود مردان بزرگي را به چشم ديده که دل در گرو بزرگي و سرافرازي ايران داشتند. در اساطير ايران زمين چهره‌هاي برجسته‌اي وجود دارد که براي ايران حماسه‌هاي بزرگي آفريده‌اند و گامي در جهت اعتلاي اين سرزمين برداشته‌اند.کرمان يکي از مناطقي است که در تاريخ معاصر ايران دو سردار بزرگ به ايران تقديم کرده که هر کدام مايه مباهات و فخر ايران زمين هستند.آيت ا... هاشمي رفسنجاني به عنوان «سردار سازندگي» وسپهبد شهيد قاسم سليماني به عنوان «سردار ملي».هر کدام از اين دو چهره برجسته ايران منشأ خدمات زيادي براي ايران بودند و آثار اين خدمات تا نسل‌هاي آينده وجود خواهد داشت و نسل‌هاي بعدي به اين آثار افتخار خواهند کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه