از رفراندوم 
كلامي نگفتند!‎بی‌برنامه؛ اما در تمنای رای مردمچطور آقايان حالا 
طرفدار مذاكره شده‌اند؟ميرسليم شبكه فساد را 
مانع اصلي خواند
آمار غلط 
و دروغ ندهید«امنيت غذايي»؛ 
غايب مناظره نامزدها
علني بگوييد؛ 
نمي‌شودوعده‌های نامزدها وسفره‌های مردم اما و اگرهای پوششی بودنمحاکمه دولت یا بی‌برنامگی برای اداره کشوردیپلماسی ، مغفول در مناظراترفتار  انتخاباتی  معنا  دار   ایرانیان
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه