راه احیای برجام

حشمت‌ا... فلاحت پیشه فعال سیاسی اصولگرا

 

 

 

 

آمريکا سياست احياي برجام خود را به سياست مهار ايران، تغيير ريل داده است. هرچند، سياست‌هاي اعلامي از سوي دولت احياي برجام بود ولي ضربه اول به برجام را دولت بايدن وارد و تلاش کرد با سياست فشار حداکثري ترامپ کار خود را آغاز کند. همين رويکرد باعث شد فرصت ابتداي استقرار بايدن از ميان برود. البته آمريکايي‌ها در ادامه کوشيدند، سياست‌هاي تشويقي را از طريق تعديل سياست‌هاي سختگيرانه ترامپ در دستور کار خود قرار بدهند، اما ديگر، فرصت‌ها از دست رفته بود. بنابراين، کاخ سفيد، دوباره، از هدف‌گذاري احياي برجام به مسير مهار ايران بازگشت. احياي برجام از طريق واسطه‌ها ممکن نيست چون همه واسطه‌ها از تعليق برجام سود مي‌برند. ضمن اينکه در متن اصلي يعني تعهدات ايران و تعهدات آمريکا در عمل دو طرف بر سر مسائل کليدي به توافق رسيده بودند، دليلي ندارد که اين توافق به‌خاطر منافع کشورهاي ديگر از بين برود. بنابراين من معتقدم در چنين شرايطي ايران و آمريکا بايد برجام را به بخشي از اختلافات دو جانبه تبديل کنند. و سازوکاري دوجانبه براي احياي برجام شکل بگيرد. تا تبديل شدن موضوع هسته‌اي ايران به يک جنگ سرد هسته‌اي فاصله زيادي نداريم. علت آن ورود يک عامل آشوب ساز به نام رژيم صهيونيستي است. از زماني که اسرائيلي‌ها وارد چالش هسته‌اي شده‌اند و از هر امکاني براي ضربه زدن به برنامه هسته‌اي ايران و منافع منطقه‌اي آن استفاده مي‌کنند، ايران روز به روز جنگ سرد با اسرائيل را بيشتر تجربه مي‌کند. بايدن تلاش کرد از زمان حمله صهيونيست‌ها به يکي از سايت‌هاي ايران در کرج از آسيب زايي بيشتر اسرائيل، جلوگيري کند. چون بعد از اين حمله، بلافاصله ايران سوخت 60 درصد را توليد کرد. اگر اسراييل آتش بازي جديدي را صورت بدهد، قطعا ايران وارد مرحله توليد سوخت 90 درصد مي‌شود که اين حرکت، فارغ از هرگونه موضع گيري جهاني، همراهي و پشتوانه داخلي نيرومندي خواهد داشت. باتوجه به اين نکات، فقط يک راه براي احياي برجام وجود دارد و آن هم اين است که دوروبر اين ميز شلوغ خلوت بشود. چه بازيگران آسيب سازي مانند رژيم صهيونيستي و چه بازيگران منفعت طلب بايد از ميز مذاکره دور بشوند و ايران و آمريکا بخشي از اختلافات خودشان را حل و برجام را احيا کنند، وگرنه، شايد ما به زودي شاهد نابودي برجام و جنگ سرد جديدي خواهيم بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه