گوش شنوا برای صدای بازنشستگان؟

مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران

ظاهرا باید شهرهای کشور به اعتراض سالمندان و کسانی‌که سال‌ها برای آبادانی و پیشرفت کشور تلاش کرده‌اند و عمری را سپری کنند، عادت کند. انسانی‌هایی که به‌جای قرار گرفتن در یک حاشیه امن مالی و زندگی راحت در سایه سالمندی و در دوران بازنشستگی، حال باید دغدغه معیشت و سفره خالی آن‌هم در روزهایی که بیماری‌های متعدد عرصه زندگی‌ را برایشان تنگ کرده، داشته باشند. در شرایطی که این روزها، بازهم شاهد اعتراض بازنشستگان در کشور هستیم که سال‌هاست آنها مطالبه افزایش حقوق و مستمری را بنا به نرخ تورم دارند و با وجود وعده‌ها و اقداماتی که در دولت قبل برای همسان‌سازی حقوق و دستمزدشان صورت پذیرفت، بازهم سرعت رشد نرخ تورم و افزایش دستمزد‌ها،  این اقدامات دولت دوازدهم را بی‌تاثیر کرده است. براساس قانون توسعه ششم قرار بود حقوق بازنشستگان، به‌طور سالانه همسان‌سازی شود و متناسب با تورم و نرخ واقعی کالاها این افزایش حقوق و دستمزد در دستور کار قرارگیرد، اما امسال که سال آخر برنامه ششم توسعه است، هنوز تکلیف این قانون مشخص نیست. در اواخر عمر کاری دولت دوازدهم بود که قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پس از 20 سال مطالبه بازنشستگان را در دستور کار قرارگرفت، اما در همان ابتدای اجرا و افزایش حقوق بازنشستگان اکثر بازنشستگان و کارشناسان به این امر اذعان داشتند که این همسان‌سازی مستمری متناسب با نیاز و شرایط اقتصادی کشور نیست و...
ادامه  صفحه6

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه