درس بزرگ اصفهانی‌ها در اعتراضات مدنی

مجید ابهری آسیب شناس

حرکت مطالبه‌گرانه مردم اصفهان با مدیریت آرام برگزار شد و علاوه بر نمایش بلوغ سیاسی و اجتماعی این مردم فهیم، یک اصل غیر‌قابل انکار را در تاریخ مطالبات مردمی ثبت و ضبط کرد. هزاران نفر از ‌زنان و مردان در کنار کشاورزانی که 20 سال درگیر خشکسالی بوده‌اند، خواسته معین و شعارهای یکسان در مسیر زاینده رود می‌دادند و حفظ نظم و کنترل جمعیت به‌وسیله خود مردمی که با دل و جان از راهنمایی‌های مسئولان انتظامات اطاعت می‌کردند، قابل تحسین بود. از نگاه رفتار شناسی سیاسی این تجمع اعتراضی چند نکته قابل توجه داشت: الف: شعار‌ها با کنترل و نظم خاصی گفته می‌شد و به‌کسی اجازه شعارهای خارج از برنامه داده نشد، همین حرکت نشان دهنده نظم و نبوغ سیاسی و فوق‌العاده مردم اصفهان بود. ب: آنچه که قابل توجه و تقدیر است، به‌رغم ازدحام قابل توجه جمعیت، حتی یک درگیری لفظی میان دونفر شکل نگرفت و خوشبختانه از ابتدا تا انتهای این حرکت مدنی، آسیب جانی و مالی به کسی وارد نشد. ج: تعدادی از جوانان غیرتمند اصفهانی به‌طور بسیار نامحسوس، در کنترل جمعیت نقش بسزایی داشتند و اجازه نمی‌دادند، بهانه‌ای برای تفرقه‌افکنی ایجاد شود. ج: نکته‌ای که باید توسط رسانه‌های داخلی و خارجی مورد توجه ویژه قرار گیرد، نظم و دقت مردم بود که در حد قابل ستایشی نمود داشت. د: کشاورزان مومن و شریف اصفهان که سال‌هاست با خون دل خوردن، ثمره عمرشان را با خشکسالی نابود شده می‌بینند، ثابت کردند که اگر مردم بخواهند و تصمیم بگیرند، قادر هستند خواسته‌های خود را بدون خشونت و خسران مطرح نمایند و به‌گوش دولتمردان برسانند. این حرکت باید به‌عنوان یک نقطه عطف سیاسی و اجتماعی در کشور ثبت گشته و قابل الگوبرداری است. البته نهاد‌های انتظامی و امنیتی نیز هنر تفاهم و تاب آوری خود را به‌نمایش گذاشتند، چرا که حتی از حضور انتظامی خودداری کرده و از هرگونه حرکات تحریک کننده نیز ممانعت نمودند که این رفتارها قابل تشکر است. ه: حرکت آرام و منطقی مردم اصفهان در آغاز و پایان این تجمع و تحصن قابل تقدیر و نتیجه همکاری، همدلی و همسویی مردم با نیروهای انتظامی و امنیتی و آحاد حاضران بود که این تعامل تحسین برانگیز قابل تعمق وتحلیل است. در این شرایط بار دیگر ضرورت تعیین محل و مسیر حرکت اعتراضات مردم به مسئولان پس از آبان 98 گوشزد شد، به‌شکلی بود که اجازه هرگونه نفوذ‌های تخریبی از فرصت‌طلبان گرفته می‌شود که این هوشمندی نیز ناشی از ذکاوت مردم شریف و مومن اصفهان است. در خاتمه امیدوارم و این امید همه هموطنان ایران است که دولت محترم و رئیس جمهور، پیگیر رفع مشکلات آب این استان و کشاورزان اصفهانی باشد و  هرچه سریع‌تر هیاتی مرکب از مدیران ارشد و کارشناسان خبره را مامور رسیدگی به خواسته به‌حق مردم اصفهان نماید و نسبت به تحقق این مطالبه مردمی گام‌های سریع و موثر بردارند. قطعا با تسریع در تحقق خواسته‌های مردم، فرصت‌طلبان از رسیدن به اهداف شوم خود مایوس خواهند شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه