تحقق آرزوی یک میلیون مسکن

بیت ا... ستاریان تحلیلگر اقتصاد مسکن

اینکه باید سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی برای تامیــن نیــاز جامعه و تعادل در عرضه و تقاضا احداث شود تردیدی وجود ندارد و رویکردی اجتناب ناپذیر است، اما اینکه با وجود تمرکز اکثر دولت‌ها بر مقوله مسکن تاکنون اهداف دولت در این زمینه محقق نشده را باید در ساختارهای اقتصادی جست‌وجو کرد. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد در ساخت یک‌میلیون واحـــد مسکونی به طور میانگین 100‌هزار متر مربــع خالص مسکونی را شامل می‌شود همچنین به ازای ساخت هر مترمربع واحد مسکونی به معادل یک مترمربع فضاهای خدماتی و رفاهی به همراه یک مترمربع زیر ساخت‌ها نیاز است که در مجموع 400 میلیون متر مربع ساخت را اجتناب ناپذیر می‌کند. البته با توجه به اینکه سهم بخش خصوصی در تولید مسکن بیش از 95 درصد برآورد شده از این میزان ساخت و ساز بیش از 300 میلیون متر مربع سهم دولت است که اگر در خوش بینانه‌ترین حالت قیمت ساخت هر متر مربع را 10 میلیون تومان در نظر گرفت هزینه ای بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. بودجه‌ای که از کل نقدینگی کشور نیز تجازو می‌کند، بنابراین فارغ از اینکه در چنین ساختار  اقتصادی اجرای چنین پروژه‌های بزرگی امکان پذیر نخواهد بود، در صورتی‌که این پروژه به مرحله اجرا درآید. چالش این میزان منابع به صورت رشد فزاینده تورمی و تشدید نقدینگی نمایان می‌شود که مطمئنا وضعیت اقتصادی را در شرایط سخت تری قرار می‌دهد. آنچه مسلم است شاخصه‌های اقتصادی نمایانگر وضعیت ساختاری اقتصاد در هر کشوری است که در رابطه با کشور ما با گذشت 4 دهه شاهد تنزل شاخصه‌های اقتصاد بوده‌ایم. اینکه تصور شود با شروع به کار دولت جدید تمامی مشکلات مسکن مرتفع خواهد شد و تمامی اقشار جامعه خانه دار می‌شوند ذهنیتی اشتباه است که در تضاد کامل با ساختارهای اقتصادی کشور قرار دارد، بنابراین به نظر می رسد نخستین سیاست دولت باید بر تعیین تکلیف وضعیت اقتصاد متمرکز شود. به معنای اینکه آیا اقتصاد دولتی متکی به نفت تداوم خواهد یافت و دولت علاوه بر وظیفه سیاست گذاری به وظیفه تولید و تجارت خود ادامه خواهد داد یا اینکه سیاست با تغییر ساختارهای اقتصادی به سمت اقتصاد آزاد و خروج دولت از بنگاه‌داری حرکت خواهد کرد. به نظر می‌رسد تا زمانی‌که دولت نسبت به اصلاح ساختارهای اقتصادی اقدام نکند رویای یک میلیون واحد مسکونی اگر هم محقق شود نتیجه آن به نفع اقشار ضعیف و متوسط جامعه نخواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه