دنبال چه بودند؟

داریوش قنبری استاد دانشگاه

همیشه در ارتباط با مسائلی که مربوط به منافع ملی هست، در کشورهای مختلف نوعی وحدت و اجماع خاص وجود دارد. دیدگاه‌های نظامی‌ها و سیاسی‌ها هموار یک هدف واحد را در همه کشورها دنبال می‌کنند و به نوعی در کشور ما هم استثناء نیست. پیشبرد منافع ملی نیاز به اهرم دیپلماسی و نظامی دارد و گفته می‌شود که قدرت نظامی، پشتوانه دیپلماسی است و این قدرت نظامی است که قدرت چانه‌زنی برای دیپلماسی ایجاد می‌کند. عرصه سیاست را با توجه به محوریت قدرت اگر بخواهیم به عرصه اقتصاد که پول در آن حرف اخر را می‌زند، تشبیه کنیم کههر اندازه پول داشته باشید، می‌توانید کالا بخرید، در عرصه سیاست هم به هر اندازه که دارای قدرت باشید می‌تواند منافع خود را وسیع‌تر تعریف کرده و بهتر به پیش ببرید. به هر حال تفکیک بین حوزه نظامی و دیپلماسی به هیچ وجه در هیچ کشوری امکان‌پذیر نیست و این دو همواره در کنار هم مسئولیت پیشبرد منافع ملی کشورها را دارند. در ارتباط با حوزه‌های تخصصی این احتمال هم وجود دارد که بعضی وقت‌ها اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد اما این اختلاف‌نظرها معمولا در جلسات کارشناسی است و به بیرون درز پیدا نمی‌کند و این فایل صوتی هم با هدف درج در رسانه‌ها تهیه نشده و درواقع به نوعی یک بحث رسانه‌ای تلقی نمی‌شده و این سوال مطرح است که چگونه یک فایل صوتی مربوط به گذشته در یک مقطع حساس زمانی که مذاکرات وین دارد به نتیجه می‌رسد و همه امیدها به این دوخته شده که تحریم‌ها مجددا برداشته شود و همه طرف‌ها هم از موفقیت مذاکرات صحبت می‌کنند، منتشر می‌شود؟ آیا جز این است که عده‌ای درصدد ضربه زدن به منافع ملی هستند و در جاهای خاصی هم نفوذ دارند و می‌توانند اسناد خاصی که طبقه‌بندی شده هستند و این فایل هم در حکم یک سند طبقه‌بندی شده است را از آرشیو یک وزارتخانه به بیرون درز دهند که به این راحتی در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد و در شرایطی که ما هم در عرصه مذاکرات هسته‌ای و هم در سطح منطقه‌ای مذاکرات موفقی را داریم پیش می‌بریم، این اتفاق رخ دهد؟ به هر حال مسئله بحث منافع ملی است و موضوعی نیست که به این راحتی بتوان از کنارش گذشت. طی روزهای گذشته اخباری از مذاکرات ایران و عربستان به گوش می‌رسد و صحبت از این است که مناسبات دو کشور به سمت نوعی عادی شدن پیش می‌رود. از طرف دیگر اخباری هم که ازوین می رسد اخبار امیدوارکننده در ارتباط با مذاکرات است. چه کشوری از به نتیجه رسیدن این مذاکرات ضرر می‌کند؟ طرف خارجی چه نفوذی در دستگاه‌ها و سیستم اداری سیاسی ما دارد که به این راحتی می‌تواند به این اسناد دسترسی داشته باشد؟ آِیا اساسا کار یک نفوذی کشور خارجی است؟ به هر حال اگر کار یک عامل یا کشور خارجی باشد یا نباشد که این را باید دستگاه‌های اطلاعاتی مشخص کنند ولی باید این نکته را درنظر داشته باشیم که نتیجه‌ای بدست آمده در جهت منافع دشمنان ملت ایران است و بیشترین منفعت را اسرائیل از این درز اطلاعات می‌برد که از پیشرفت مذاکرات وین به شدت بیمناک است و حملاتی به کشتی‌های ما آغاز کرده و دنبال این است که آتش جنگی را شعله‌ور سازد تا مذاکرات به نتیجه نرسد. از طرفی دنبال این بوده...

ادامه صفحه 6

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه