تنها پالس مثبت آمریکا کافی نیست

سید مصطفی هاشمی‌طبا تحلیلگر مسائل سیاسی

به‌طورکلی نمی‌توان نتیجه بسیاری از تصمیمات را دقیقا  پیش‌بینی کرد. براساس استدلال‌هایی که یک مجموعه دارند، تصمیمی گرفته می‌شود. اگر مجلسی‌ها مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به قانون تبدیل نمی‌کردند، باید می‌دیدیم این اقدام بهتر بود یا انجام ندادن آن منافعی برای کشور داشت. زمانی که ما تصمیمی می‌گیریم، براساس استدلال‌های خود ماست. اینکه عکس‌العمل طرف مقابل چیست، قابل پیش‌بینی نخواهد بود. هر کس بگوید من این کار را انجام خواهم داد و نتیجه این اقدام مشخص است، بدانید پخته عمل نشده است. ممکن است ما برای خودمان به هر دلیلی موضعی داشته باشیم و بگوییم ما طرف حق را خواهیم گرفت، نتیجه هرچه می‌خواهد باشد. این نیز یک رویکرد است. آنچه درباره برجام در مجلس تصمیم گرفته شده، حق به‌نظر می‌رسد. اینکه مقام معظم رهبری می فرمایند ابتدا آنها به تعهدات خود عمل کنند، سپس ما گام‌های لازم را بر خواهیم داشت نیز حق است. حالا اینکه نتیجه تصمیم مجلس چه می‌شود، دقیق مشخص نیست. با این حال با اقدام مجلس مخالفت‌های صحیحی نیز وجود دارد. این مخالفت‌های صحیح در بازه‌ای که گفته می‌شد، اگر آمریکا از برجام خارج شد، ما نیز باید از برجام خارج شویم نیز به‌درستی وجود داشت. ما باید به پیمان‌های خود وفادار باشیم. آدم‌ها براساس یکسری استدلال‌ها تصمیماتی می‌گیرند. حالا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که نتیجه این تصمیم الزاما برای کشور خوب خواهد بود. اقدامات و سخنان برخی مقامات آمریکایی در قبال ایران پالس‌های مثبت است اما تنها پالس مثبت کافی نیست. پالس، پالس مثبت است اما اینکه نتیجه پالس مثبت آنها چیست و در پس آنان چیزی قرار دارد، مشخص نیست. شاید حاصل پالس مثبت این باشد که بگویند بیایید به مذاکره و در آنجا تعهدات دیگری را بر کشور بار کنند تا یک احسانی کنند، این خوب نیست اما اگر پالس مثبت این افراد ادامه‌دار باشد و بر اساس حق عمل کنند، خوب است. همچنین باید گفت تجمعاتی مانند آنچه روز گذشته مقابل سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد، تجمعات سالمی نیست. عده‌ای راه می‌افتند، یکبار به سفارت عربستان رفتند، یکبار سفارت انگلستان و اکنون نیز مقابل سازمان انرژی اتمی رفته‌اند. اگر این افراد به نظام، انقلاب، مسئولان و شورای عالی امنیت ملی اعتقادی ندارند، باید کنار بنشینند و منتظر تصمیم آنان باشند. این نوع تجمعات هدایت شده هست. اینکه ایران باید با توجه به پیشنهاد پادرمیانی اروپا چه رویکردی را در تعامل با آمریکا پیش بگیرد امری پیچیده بوده و نمی‌توان در خصوص آن اظهارنظر قاطع کرد. با این حال اگر جلسه‌ای در مورد برجام بود، ما در آن جلسات شرکت کنیم. ممکن است نماینده آمریکا نیز به این جلسات بیاید. در این صورت یعنی برجام را به رسمیت پذیرفته است و باید به وضعیت پیش از تحریم‌های جدید بازگردد. آمدن آمریکا به جلسات پادرمیانی اروپا، به این معنا خواهد بود که بنا دارد به تعهدات خود عمل کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه