نظر ناطق نوری
 درباره آیت‌ا... هاشمی باید ازآیت‌ا...هاشمی یاد بگیریمهاشمی بازی باخته را به برد  تبدیل می‌کرد
روزنامه در یک نگاه