به خواست مردم توجه شود

اسماعیل کهرم استاد دانشگاه

اگر چنانچه به خواست‌های مردم توجه نشود، باید در شهرهای دیگر اعم از زنجان، کرمان و تبریز نیز شاهد اعتراضاتی از این دست باشیم و این تازه اول گرفتاری است. آن زمانی که می‌خواستند ذوب آهن و فولاد مبارکه را تاسیس کنند با اعتراض کارشناسان همراه بود. این سوال که چرا در شهری که کویری و خشک است و آب ندارد یک صنعت آب‌بر تاسیس می‌کنید با این پاسخ همراه شد که  چرا مهندس اصفهانی در خلیج فارس کار کند؟! ما گفتیم به همان دلیلی که مهندس تربیت شده خلیج‌فارس در اصفهان کار می‌کند. باید ایرانی فکر کنید. ایران یک مهندسی را تربیت کند که در هر جای این سرزمین ممکن است کار کند. مگر ما چقدر آب داریم که برای هر کیلو فولاد، سه هزار کیلو، سه تن، آب مصرف کنیم؟ نمی‌توانید و تمام شد. از طرف دیگر کشاورزان اصفهان آمدند و صیفی‌کاری کردند؛ هندوانه و خربزه کاشتند واز طرفی شالیکاری و برنج که همه اینها آب‌بر است و شدیدا مصرف آب زیادی دارد. حالا وضع اینگونه شده و از سفره آب زیرزمینی برداشت می‌کردند که کفگیر آن هم ته دیگ خورده است. اکنون حدود دویست نفر از کشاورزان، 01 روزی است که نارضایتی خود را اعلام کردند اما دیدند که فراخوان زدند. مردم هم خوب جواب دادند و جمعیت سیصدهزار نفری را رقم زدند. حالا ببینید این سیصدهزار نفر به‌قدری منظم از سرچشمه تا گاوخونی رفتند و تجمع بی‌نظیرشان را شاهد بودیم. دیدیم که چگونه این همه جمعیت جمع شد. اعتراضی که فقط و فقط برای آب نبود. آب را گفتند، آلودگی هوا را گفتند و فرو نشست زمین را هم گفتند. یعنی آنچه مسائل مربوط به محیط زیست، آلودگی هوا، نشست زمین و آب بود در شعارهایشان مطرح شد. اگر وزیر بودم به این اعتراضات توجه می‌کردم برای اینکه اگر مورد بی‌توجهی واقع و به خواسته‌شان بی‌محلی شود، شاهد شدت  این مطالبه خواهیم بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه