کد خبر : 268043 تاریخ : ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ شهريور - 00:00
مردم باید باور کنند حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

 

 

 

يکي از موضوعاتي که در چند وقت اخير و بيش از يکسال است که خيلي فراگير شده گرچه از قبل هم اين موضوع بود، موضوع فساد و جرم و موضوعات مرتبط بود که با تغيير رئيس قوه قضائيه و حضور آقاي سيدابراهيم رئيسي اين موضوع بيشتر در افکار عمومي پرداخته شده و عموما صحبت از مبارزه و مقابله با فساد و موضوعات مشابه است. تجربه نشان داده که براي موفقيت در اين حوزه، بيش از اينکه رويکردهاي قضايي تاثيرگذار باشد، بايد به دنبال استفاده از ظرفيت حوزه اجتماعي و رويکردهاي اجتماعي باشيم. رويکردهايي که برپايه اعتماد اجتماعي و مشارکت اجتماعي به معناي عام آن بر محور سرمايه اجتماعي در جامعه باشد والا با برخورد صرف قضايي نخواهيم توانست جلوي فساد را بگيريم و اگر هم خيلي به آن بپردازيم و موفق نشويم، خودبه‌خود در ضعف اعتماد اثرگذار خواهد بود. آنچه در باب مقابله با فساد مهم است، مردمي شدن موضوع مقابله با فساد و تبديل شدن آن به يک خواست عمومي است. خواستي که اگر در جامعه نهادينه شود، جايي که کسي رشوه مي‌گيرد و رشوه مي‌دهد، اگر اشراف بر قانون داشته باشم و قوانين ما شفافيت لازم را داشته باشد، من هم حقوق شهروندي‌ام را بشناسم، طبيعتا براي اينکه کارم سريع يا با دورزدن قانون انجام شود، رشوه را انتخاب نمي‌کنم و عاملي براي گسترش اين نوع فساد در جامعه نخواهم بود و اتفاقا اين نوع باورها مي‌تواند مهم‌ترين عامل موثر در پيشيگري از وقوع جرم، به‌ويژه در حوزه‌هاي مالي که الان موضوع بحث ماست، باشد. بخش بعدي؛ اگر کسي براي انجام وظيفه قانوني‌اش، مطالبات خارج از حوزه قوانين داشت، مردم با اطمينان مطالبه گري و اطلاع‌رساني کنند و سيستم قضايي هم نوع برخوردي را که انجام مي‌دهد، به طور شفاف فارغ از هرگونه جانبداري‌هاي سياسي، قشري و غيره، اعلام کند. لذا پيشگيري اجتماعي در کنار پيشگيري قضايي و وضعي و غيره براي قضازدايي بايد مورد توجه رئيس قوه قرار بگيرد. معتقدم قوه قضائيه براي اينکه بتواند رويکرد اجتماعي اش را تقويت کند، با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني که براي استفاده از ظرفيت مددکاران اجتماعي وجود دارد، نياز به استفاده از يک نظامنامه مددکاري اجتماعي دارد و استفاده از ظرفيت مددکاران اجتماعي در سطوح مختلف پيشگيري مي‌تواند براي نهادينه شدن رويکرد اجتماعي به قوه قضائيه کمک کند. موفقيت قوه قضائيه در کاهش پرونده‌هاي قضايي منوط به توسعه کمي و کيفي خدمات اجتماعي و رويکردهاي اجتماعي در تمام عرصه‌ها و حوزه‌هاي مربوط به اين قوه است. از سياست‌گذاري تا اجرا و موضوعات متعددي که در طول فرآيند رسيدگي اتفاق مي‌افتد. به همين دليل انتظار دارم که آقاي رئيسي يک جلسه هم با مددکاران اجتماعي بگذارند، همينطور که الان با گروه‌هاي مختلفي دارند. منتها نه مددکاران اجتماعي که خودشان انتخاب کنند، بلکه اجازه دهند در اين نوع نشست‌ها، به طور مشخص انجمن مددکاران اجتماعي افراد را دعوت کند؛ افرادي که هم نقد کنند و هم پيشنهاد دهند. به‌ويژه در حوزه‌اي که الان در سند تحول قضايي نوشته‌اند. آقاي رئيسي بايد ماده 66 آيين دادرسي جديد را با قوت زياد به سمت اجرا ببرند تا سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط بتوانند نقش موثرتري را ايفا کنند. موضوع ميانجي‌گري را به طور جِدّ به عنوان موضوع داراي اولويت قرار دهند. در کنارش، بحث مجازات جايگزين حبس را به طور جدي پيگيري کنند تا گام‌هاي عملي براي تقويت جايگاه اجتماعي در نظام قضايي برداشته شود. ضمن اينکه در چند سال اخير هم خيلي تلاش شدتا اين مورد تقويت شود اما اين مستلزم اين است که در شرايط کنوني تقويت جدي شود. تجربه نشان داده هر زمان که رئيس عوض مي‌شود، معمولا بدنه‌ نگاه مي‌کنند که رئيس جديد به چه سمتي گرايش دارد، بقيه هم برنامه‌هايشان را به همان سمت جهت مي‌دهند. سوال اين است که چرا مردم کمتر برخورد با فساد را باور مي‌کنند؟ اگر برخوردي مي‌شود، اطلاع‌رساني به موقع و دقيق شود به اعتمادسازي بيشتر مردم در اين حوزه کمک مي‌کند. اگر مردم پاي کار نباشند، تمام سازوکارهاي قانوني را هم فراهم کنيم، نخواهيم توانست فساد را ريشه کن کنيم و جلوي وقوع جرم را بگيريم. براي اينکه بتوانيم اين اعتماد را بيشتر به جامعه برگردانيم، مستلزم اين است که شفاف بدون جانبداري‌هاي سياسي، بدون هيچگونه ملاحظه‌اي کار شود. اين باور در مردم زماني نهادينه مي‌شود که برخوردهاي مناسب با کساني که در اين چند وقت درگير فساد بودند، صورت مي‌گيرد.