انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت
عکس

ضدعفونی واگن های«مترو» و «بی آر تی»/عکس:زهیر صیدانلو