انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت تعرفه
خبرهای این صفحه پربیننده‌ترین خبرها
کد خبر: ۲۸۵۴۵۷ | تاریخ : ۱۳۹۹/۱/۱۹ - شماره: 693

ترجيح منافع چين بر منافع ملي؟

آرمان ملي: سخنگوي وزارت بهداشت ايران در نشست خبري خود از آمارهايي که دولت چين پيرامون تبعات ويروس کرونا ارائه مي‌دهد انتقاد کرد و آن را «شوخي تلخ چيني‌ها» ناميد، اما همين اظهارنظر که بر پايه تحقيقات محققان ايراني و يافته‌هاي ديگر کشورهاي جهان بود، چالشي جدي را براي کيانوش جهانپور ايجاد کرد؛ چالشي که در نهايت سخنگوي وزارت بهداشت ايران را مجبور به عقب نشيني از مواضع خود کرد. کيانوش جهانپور روز يکشنبه در نشست خبري و در پاسخ به سوال «خبرگزاري آناتولي» گفته بود: «چين با ارائه آمار و مدارکش نسبت به بيماري کوويد-19 شوخي تلخي با دنيا کرد. همه کشورهاي درگير اين بيماري به استناد مدارک چين تصور کردند بيماري شبيه و آسان‌تر از بيماري آنفلوآنزا است. چنين نيست و نمي‌شود گفت دوره اين بيماري دو ماه است». پس از اين اظهار نظر سخنگوي وزارت بهداشت، گروهي از کاربران اصولگرا در شبکه‌هاي اجتماعي به تندي به جهانپور تاختند و خواستار «استعفا» و «عذرخواهي» او شدند. علي قلهکي در اين باره در توئيتر نوشت: «سخنگوي وزارت بهداشت جمهوري اسلامي هستي يا سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده؟» او همچنين افزود که «وقتي چين تا جايي که توانسته به ايران کمک کرده، اين صحبت‌هاي شما در شرايط فعلي چه مفهومي دارد الا ايجاد کدورت؟» حسين دليريان ديگر کاربر اصولگرا نيز نوشت: «اگر به جاي وزير بهداشت بودم، فورا جهانپور را به دليل اظهارات نابجا، از سخنگويي وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا برکنار مي‌کردم». محمد اکبرزاده، قائم مقام خبرگزاري دانشجو وابسته به سازمان بسيج نيز ضمن اشاره به کمک‌هاي دولت چين به ايران، موضع سخنگوي وزارت بهداشت را «غيراصولي» و «در حد رسانه‌هاي حامي ترامپ» خواند.

گفت‌وگوي توئيتري با سفير

اين اعتراضات اما سبب نشد که سخنگوي وزارت بهداشت از موضع خود عقب بنشيند. او در پاسخ به توئيت‌هاي کاربران اصولگرا نوشت: «مباحث علمي را هيچ‌گاه نه مي‌توان و نه بايد با سياست آميخت، همه محافل آکادميک دنيا بر پايه اطلاعات اپيدميولوژيک و گزارش محققين چين، حداقل آنفلوآنزاي تيپ A ÑÇ ÇÒ æíÑæÓ äæÏíÏ ˜ÑæäÇ æÎíãÊÑ ÞáãÏÇÏ ˜ÑÏäÏ¡ ÇãÑæÒ íÇÝÊååÇ ÎáÇÝ Çíä ÑÇ äÔÇä ãíÏåϺ Èå íÇÝÊååÇí ÎæÏí ÇØãíäÇä ÈíÔÊÑí ÏÇÑíã». ÓÇÚÇÊí ÈÚÏ¡ «Çä åæÇ» ÓÝíÑ ÌãåæÑí ÎáÞ íä ÏÑ ÇíÑÇä¡ Èå ÌåÇäæÑ ÇÚÊÑÇÖ ˜ÑÏ æ ÈÇ ÇÔÇÑå Èå ˜äÝÑÇäӝåÇí ÎÈÑí æÒÇÑÊ ÈåÏÇÔÊ íä¡ ÇÒ ÓÎäæí æÒÇÑÊ ÈåÏÇÔÊ ÇíÑÇä ÎæÇÓÊ ˜å ÇÙåÇÑÇÊ ãÞÇ㠍íäí ÑÇ ãØÇáÚå ˜ÑÏå æ ÇÒ íÔ ÏÇæÑí ȁÑåíÒÏ. Çæ åãäíä ÊØíÏ ˜ÑÏ ˜å «ÇãíÏæÇÑã Èå ÍÞÇíÞ æ ÊáÇԝåÇí ÈÒѐ ãÑÏ㠍íä ÇÍÊÑÇã ȐÐÇÑíÏ». ÏÞÇíÞí ÈÚÏ¡ Çí ÓíÏÚÈÇÓ ãæÓæí ÓÎäæí æÒÇÑÊ ÇãæÑ ÎÇÑÌå äíÒ Èå Çíä ÇáÔ ÊæÆíÊÑí ÈÇÒ ÔÏ æ Çæ ÏÑ ãÞÇã ÏáÌæíí ÇÒ íäíåÇ ÈÑÂãÏ. ãæÓæí äæÔÊ: «ÏæáÊ æ ãÑÏ㠍íä íÔÊÇÒ ãÞÇÈáå ÈÇ æíÑæÓ ˜ÑæäÇ åÓÊäÏ æ ÈÇ ÓÎÇæÊ Èå ˜ÔæÑ ÌåÇä ˜ã˜ ã흘ääÏ. ÔÌÇÚÊ¡ ÊÚåÏ æ ÍÑÝåÇ흐Ñí íä ÏÑ ãåÇÑ ˜ææíÏ- 19 ãÓÊÍÞ ÊÞÏíÑ ÇÓÊ. ÏÑ Çíä ÔÑÇíØ ÓÎÊ¡ ÇíÑÇä åãæÇÑå ããäæä íä ÇÓÊ». íä Êǘäæä ãѐ 3331 äÝÑ ÑÇ ÏÑ ÇËÑ ÇÈÊáÇ Èå æíÑæÓ ˜ÑæäÇ ÊÇííÏ ˜ÑÏå ÇÓÊ ÏÑ ÕæÑÊí ˜å Çíä ÑÞã ÏÑ ÇíÊÇáíÇ äÒÏí˜ Èå 16 åÒÇÑ äÝÑ¡ ÏÑ ÇӁÇäíÇ äÒÏí˜ Èå 13 åÒÇÑ äÝÑ æ ÏÑ ÂãÑí˜Ç 9620 äÝÑ ÇÚáÇã ÔÏå ÇÓÊ. ÏÑ ÑæÒåÇí ÐÔÊå ÈÚÖí ÇÒ ÑÓÇäååÇí ÂãÑí˜Çíí ãÇääÏ äíæíæј ÊÇíãÒ ÏæáÊ íä ÑÇ Èå ÂãÇÑÓÇÒí ÏÑ ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ÔíæÚ æíÑæÓ ˜ÑæäÇ ãÊåã ˜ÑÏå ÈæÏäÏ. ÓÑÇäÌÇã Çíä ÇáÔ ÇãÇ Èå ÚÞȝäÔíäí ÓÎäæí æÒÇÑÊ ÈåÏÇÔÊ ÇíÑÇä ãäÊåí ÔÏ. ˜íÇäæÔ ÌåÇäæÑ ÏÑ ÕÝÍå ÊæÆíÊÑ ÎæÏ äæÔÊ: «ÏæáÊ æ ãáÊ ÇíÑÇä ÞÏÑÏÇä ÏæáʝåÇ æ ãáʝåÇíí ÇÓÊ ˜å Èå æíŽå ÏÑ Çíä åã坐íÑí ÌåÇäí ßÑæäÇ ÏÑ ˜äÇÑÔÇä ÇíÓÊÇÏäÏ æ ÍÇÝÙå ÊÇÑíÎí ÇíÑÇäíÇä ÇáÈÊå Çíä ÞÓãÊ ãÇÌÑÇ ÑÇ åã ÝÑÇãæÔ äÎæÇåÏ ˜ÑÏ. ÍãÇíʝåÇí íä ÇÒ ãáÊ ÇíÑÇä ÏÑ Çíä ÑæÒåÇí ÓÎÊ¡ å˜ÐÇ ÝÑÇãæÔ äÇÔÏäí ÇÓÊ. ÈíÇäÇä ÐæÞ ÒÏå äÔæäÏ».

سوال از منتقدان وزارت بهداشت

هر چند در شرايط کنوني و با توجه به اختلاف‌نظر کارشناسان بهداشتي امکان صحت‌سنجي و قضاوت صددرصدي پيرامون اظهارات سخنگوي وزارت بهداشت ايران و سفير چين وجود ندارد اما مهم‌تر از اين امر، تبديل شدن مسأله انتقاد از چين به يک خط قرمز است. کاربران و شخصيت‌هاي اصولگرا در حالي معتقدند به دليل «حفظ منافع ملي» و «کمک‌هاي چين» نبايد چنين مسائلي مطرح شود که طي سال‌هاي گذشته و در مقابل درخواست مذاکره دولت با آمريکا براي حفظ منافع ملي از لزوم توجه به «آرمان‌هاي انقلاب» سخن گفته بودند. اين دوگانگي و برخورد متناقض پيش‌تر نيز در موضع‌گيري‌هاي اين جريان سياسي در خصوص سياست‌هاي دولت چين در قبال مسلمانان اويغور آشکار شده بود و به‌رغم آشکار شدن ظلم پکن به ميليون‌ها نفر از مسلمانان اويغور، هيچ‌گاه اشخاص و احزاب اصولگرا حاضر به انتقاد از اين وضعيت نبودند. بهتر است در حالي که چين از سال‌ها پيش حدود 50 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران را در اين کشور بلوکه کرده و حاضر نيست به ايران بازگرداند، از منافع چين در همراهي با ايران سخن گفته نشود. خبرگزاري تسنيم در 16 ارديبهشت 1396 مي‌نويسد: «بيش از 50 ميليارد دلار از محل فروش نفت ما در چين بلوکه است و چيني‌ها اعلام کرده‌اند که اين پول را نمي‌دهند و حاضرند از محل بازگشايي اعتبار از پول خودمان، پروژه‌هاي ايراني را فاينانس کنند». لازم به ذکر است که فاينانس پروژه‌هاي ايراني نيز پس از خروج آمريکا از برجام از سوي چين متوقف شد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد