انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت تعرفه
کد خبر: ۲۸۲۷۲۸ | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - شماره: 662

روزگار غريبي است!

افشین علا شاعر و تحلیلگر مسائل سیاسی

اوضاع به‌گونه‌اي است كه اگر كسي چون من با خاستگاهي كاملا مشخص -كه تركيبي است از ادبيات، فرهنگ و كنشگري دغدغه‌مند اجتماعي و سياسي- بخواهد از شأن و جايگاه و اعتبارش به نفع ملت مظلوم و درد كشيده ايران مايه بگذارد و نامزد مجلس شود، از چند جهت دشنام مي‌شنود: يك: مردمي كه زير بار تلخكامي‌ها و تبعيض‌ها و مصائب پياپي به تنگ آمده‌اند و راه مواجهه با اين تلخي‌ها را در قهر كردن با صندوق رأي مي بينند. دو: دوستاني كه مرا و سابقه‌ام را و جنس دغدغه‌ها و ريشه و خاستگاهم را مي شناسند، اما به بهانه حسن ظني كه به اين كمترين دارند، مرا از ورود به اين عرصه نهي مي‌كنند و حتي اين ساحت خطير را دون شأن فرهنگي و اعتقادي‌ام مي‌دانند. سه: آنهايي كه مرا نمي شناسند يا به خاطر برخي گرايش‌هاي سياسي‌ام با جناحي كه منتسب به آن هستم دشمني مي‌ورزند و به استناد همين قرابت فكري، انكارم مي‌كنند. چهار: برخي ليدرهاي سياسي همسو كه تا دوره قبل، به شدت حامي امثال ما بودند، اما امروز به جاي حمايت و دستگيري، از موضع قهر برخورد مي‌كنند. هرچند كه در علن، مردم را به شركت در انتخابات دعوت مي‌كنند! پنج: آنهايي كه از ابتدا دل خوشي از نظام نداشته‌اند و بديهي است امروز امثال ما را خائناني مي دانند كه تلاش مي كنيم با حضورمان همچنان به نظام مشروعيت ببخشيم. شش: و با كمال تعجب برخي عزيزاني كه خود يا نزديكان شان، داوطلب نامزدي مجلس بوده‌اند و ردصلاحيت شده‌اند و به همين دليل، مي‌گويند چون به ما ظلم شده، حمايتي نمي‌كنيم. انگار نه انگار كه ردصلاحيت‌هاي گسترده هميشگي بوده و زماني هم دامان ما را گرفته بود. اما عرصه را خالي نكرديم و با تمام توان از همه آنان حمايت كرديم و گفتيم و نوشتيم و تلخكامي‌ها ديديم... بگذريم، كه اين فهرست طولاني‌تر از اينهاست و اين مقال، مجال پرداختن به همه آنها نيست. تنها خواستم بگويم كه من به عرصه آمدم، چون هيچ چاره‌اي جز حفظ اميد و تلاش مستمر براي اصلاح امور ن